5.1_Lokalizacja Park Skaryszewski | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy