4.4_VEOLIA uzgodnienie | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy