4.3.3_Lokalizacja 10_Rys02 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy