4.1_Lokalizacja_Park Szczęśliwicki | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy