3.7_Veolia uzgodnienie ul. Dworkowa | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy