3.5.2_Lokalizacja 8_Rys01 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy