3.5.1_Lokalizacja 08 opis | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy