3.2_Decyzja WMKZ nr WZW.5142.1471.2019.MF | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy