26-29.DETAL ŚWIETLIKA,WPUSTU W DACHU,WYWIETRZNIKA DACHOWEGO,ODPOWIETRZENIA KANALIZACJI | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy