23-25.DETAL-DRZWI PRZESUWNYCH,KRANU PITNEJ WODY,WRZUTNIKA MONET | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy