22.DETAL SERDUSZKA SKALA 1.1 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy