19.PRZEKRÓJ AA1-AA1 SKALA 1.20 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy