17.RZUT STUDZIENKI SKALA 1.20 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy