14.3.5_Lokalizacja 24_Rys04 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy