13.3.3_Lokalizacja 21_Rys02 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy