12_Gronowa Rosochata – Przedmiar | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy