12_Gronowa Rosochata – ELE – przedmiar | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy