12.4_INNOGY uzgodnenie | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy