12.3.7_Lokalizacja 17_Rys06 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy