12.3.5_Lokalizacja 17_Rys04 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy