12.2_WLZ Sławka z uzgodnieniem | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy