11.3.5_Lokalizacja 14_Rys04 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy