11.3.4_Lokalizacja 14_Rys03 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy