11.3.2_Lokalizacja 14_Rys01 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy