10.4_Opinia SKZ | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy