1-15.PROJEKT WYKONAWCZY | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy