08_Park Morskie Oko Zajączkowska – ELE – przedmiar | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy