Załącznik nr 7 do SWZ – kosztorys ofertowy (załącznik nr 1 do UMOWY) | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 29 pn. Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy (BO/21/09/0176).