Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 29 pn. Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy (BO/21/09/0176).