Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 29 pn. Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy (BO/21/09/0176).