Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu