Załącznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu