Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu