Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu