Ogłoszenie o zamówieniu | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu