informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu