Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie