Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie