Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie