Załącznik nr 10 do SWZ – Formularz ofertowy_30.06.2021- wersja II | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie