informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie