ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
06.09.2023 r. | Postępowanie 15/TP/2023

Wymiana ogrodzenia na terenie Parku Cz. Szczubełka od ulicy Powsińskiej w Warszawie na dz. ew. 42 z obrębu 1-05-24 na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Share

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18bdb5af-4c98-11ee-9aa3-96d3b4440790

Share