załącznik nr 1 do OPZ – zestawienie parametrów obiektów | Wykonanie w latach 2022 – 2023 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy