ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
02.02.2022 | Postępowanie 143/PN/2021

Wykonanie w latach 2022 – 2023 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy

Share

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załączniki do SWZ
 4. Komunikat nr 1 z dnia 10.02.2022.BES
 5. Załącznik nr 7B do SWZ – Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.02.2022
 6. Komunikat nr 2 z dnia 21.02.2022.BES
 7. Komunikat nr 2 z dnia 21.02.2022 ZMIANA.BES
 8. Komunikat nr 3 z dnia 02.03.2022.BES
 9. Załącznik nr 7A do SWZ – Kosztorys część 1 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 02.03.2022
 10. Załącznik nr 7B do SWZ – Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 02.03.2022
 11. Załącznik nr 7C do SWZ – Kosztorys część 3 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 02.03.2022
 12. Załącznik nr 7D do SWZ – Kosztorys część 4 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 02.03.2022
 13. Komunikat nr 4 z dnia 04.03.2022.BES
 14. Załącznik nr 7A do SWZ – Kosztorys część 1 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 04.03.2022
 15. Załącznik nr 7B do SWZ – Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 04.03.2022
 16. Załącznik nr 7C do SWZ – Kosztorys część 3 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 04.03.2022
 17. Załącznik nr 7D do SWZ – Kosztorys część 4 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 04.03.2022
 18. Komunikat nr 5 z dnia 08.03.2022.BES
 19. Załącznik nr 7A do SWZ – Kosztorys część 1 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 08.03.2022
 20. Załącznik nr 7B do SWZ – Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 08.03.2022
 21. Komunikat nr 6 z dnia 10.03.2022.BES
 22. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 15.03.2022
 23. Komunikat nr 7 z dnia 10.03.2022.BES
 24. Załącznik nr 7A do SWZ – Kosztorys część 1 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.03.2022
 25. Załącznik nr 7B do SWZ – Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.03.2022
 26. Załącznik nr 7C do SWZ – Kosztorys część 3 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.03.2022
 27. Załącznik nr 7D do SWZ – Kosztorys część 4 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.03.2022
 28. załącznik nr 3 do OPZ – zakres prac zmiana 10.03.2022
 29. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 30. Informacja o złożonych ofertach.BES
 31. Informacja o złożonych ofertach KOREKTA TYTUŁU POSTĘPOWANIA.BES
 32. Informacja o wyniku postępowania część 1.BES
 33. Informacja o wyniku postępowania część 2.BES
 34. Informacja o wyniku postępowania część 3.BES
 35. Informacja o wyniku postępowania część 4.BES
 36. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie częśći 1 i 3.BES
 37. POWTÓRZENIE CZYNNOŚCI – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1.BES
 38. POWTÓRZENIE CZYNNOŚCI – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3.BES
 39. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

 

Share