Załącznik nr 1 do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 17.01.2022 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa parków i skwerów dzielnicy Śródmieście /obszar I, pow. 47.74 ha/.