Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 10.01.2022 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa parków i skwerów dzielnicy Śródmieście /obszar I, pow. 47.74 ha/.