Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego