Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego