Załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Park Dreszera)_22.12.2021 | Utrzymanie czystości i wyposażenie w środki czystości toalety publicznej w Ogrodzie Krasińskich, w Parku G. Dreszera oraz sprzątanie pomieszczeń w budynkach Bosmanatu Portu Czerniakowskiego, Pawilonu Edukacyjnego Kamień i Pompowni Bluszcze od 1 stycznia do 31 grudnia 2022