Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz napraw i prac remontowych wraz z cenami jednostkowymi (załącznik nr 2 do umowy) | Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW